"Suomen ilmailuhallinto keskitettiin perustamalla lailla liikenneministeriön alainen Ilmailuhallitus 1. maaliskuuta 1972 alkaen. Sen pääjohtajana ehti toimia Kaarlo J. Temmes vuosina 1972–1983 ja myös 1983–1991. Virasto muutettiin Ilmailulaitos-nimiseksi valtion liikelaitokseksi vuoden 1991 alusta. Sen pääjohtajana toimi Mikko Talvitie 1991–2005, ja 2005 alkaen Samuli Haapasalo. Ilmailuhallitus sai ensimmäisen oman toimirakennuksen Helsinki-Vantaan lentoaseman alueelle 1977.

Finavia Oyj  on Suomen valtion omistama yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa lentokenttä- ja lennonvarmistuspalveluja Suomessa kustannuksensa liiketoiminnallaan kattaen. Vuoteen 2010 Finavia oli valtion liikelaitos nimellä Ilmailulaitos Finavia. Finavian pääkonttori sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoasemalla Vantaalla. Vuoden 2012 alusta toimitusjohtajana on toiminut Stevecosta siirtynyt Kari Savolainen.

Finavian lentoasemaverkostoon kuuluu 25 lentoasemaa: 18 siviililentoasemaa, 4 yhteistoimintalentoasemaa ja 3 sotilaslentoasemaa. Lisäksi Finavialla on Suomen aluelennonjohto (EFIN) ja Avia Collage. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa Finavian omistajaohjauksesta."