MIETINTÄMYSSY     

Tämähän olikin isompi pähkinä purtavaksi...

Alla olevassa kuvassa näet maanalaisen UTTI-tutkimuslaboratoriomme huippusalaisen pohjapiirroksen, ja siinä numeroituina 16 seinää. Tehtävänä oli siis piirtää kynää välillä pohjapiirroksesta nostamatta yhtenäinen viiva, joka kulkee jokaisen numeroidun seinän läpi kerran mutta vain kerran! 

Asia kuulosti ehkäpä yksinkertaiselta, mutta osoittautui tosi mutkikkaaksi. Määräaikaan 1.6.2008 iltaan klo 24.00.00.00 mennessä klubimme aivotohtoreiden harkittavaksi oli tullut VAIN kolme ratkaisuyritystä ja niistäkin vain kaksi oli oikeita. Nuo oikeat ratkaisut eivät olleet aivan sitä, mitä tehtävässä haettiin, mutta tehtävänanto huomioiden ne oli pakko hyväksyä oikeiksi.

Alla olevissa piirroksissa vasemmanpuoleisin (kuva 1) kertoo alkuperäisen ongelman, kuvassa 2 taas on matemaatikko Leonhard Eulerin (1707 - 1783) kehittämä ratkaisu. Siinä viiva kulkee seinän 14 sisällä (eli lävistää sen pituussuuntaan, sitähän ei tehtävänannossa oltu kielletty).

Kuvassa 3 taasen viiva kulkee tarkasti seinien 14, 15 ja 16 leikkauspisteen kautta lävistäen siten ne kaikki yhtä aikaa (oletuksella, että seinät ovat äärimmäisen ohuet / lävistys tapahtuu tarkasti seinien yhtymäkohdassa).

Kolmas ratkaisumalli näkyy kuvassa 4, ja sen lähetti toimituksellemme Juha Saarijärvi. Siinä hyödynnetään leikkaavan viivan paksuutta; paksuudelle ei nimittäin asetettu mitään ohjearvoja. Näin ollen sekin on tulkittava oikeaksi ratkaisuksi! Ja tällä ratkaisullaan Juha Saarijärvi voittikin tämänkertaisen kilpailumme, koska myös toinen oikeista ratkaisuista tuli häneltä! Onnea Juha!

Huippusalainen pohjapiirros UTTTI-tutkimuskeskuksesta

Kuva 1: UTTI-tutkimuslaboratoriomme pohjapiirros

Kuva 2: UTTI-ongelman ensimmäinen ratkaisumalli

Kuva 3: UTTI-ongelman toinen ratkaisumalli

Kuva 4: UTTI-ongelman uusi ratkaisu

Kuvat ja ratkaisut: Erikoistutkija UJ

Juha voitti tällä innovatiivisella ratkaisullaan tämänkertaisen palkintokilpailumme. Palkinto, joka on vielä salaisuus sekin, toimitetaan Juhalle kuluvan kalenteriviikon aikana.

Erikoistutkija UJ

 

<-Paluu MIETINTÄMYSSYN pääsivulle                                                                                                                            Sivusto © Juha Räty