Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

Lääketieteellinen läpimurto

 

Toisinaan käy niin, että haettaessa ratkaisua johonkin ongelmaan löytyykin ratkaisu ihan johonkin muuhun. Tuulivoimasta on haettu ratkaisua fossiilisten polttoaineiden ehtymiseen ja ilmastonmuutokseen. Varsinaista päämäärää ei ainakaan vielä ole saavutettu, mutta sen sijaan on löydetty oivallinen ratkaisu suureen osaan ihmiskunnan lääketieteellisistä ongelmista.

Tuulivoimaloiden aiheuttamista infraäänistä, matalataajuisista äänistä, joita ihmiskorva ei pysty kuulemaan, on toisinaan väitetty olevan haittoja ihmisen terveydelle. Toisaalta on tutkimuksissa havaittu, että mitä kielteisemmin tuulivoima-alueen lähettyvillä asuva ihminen suhtautuu tuulivoimaan ja mitä enemmän hän on huolissaan tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista, sitä varmemmin hän kärsii ja sairastuu tuulivoimaloiden melun takia. Jos ihminen ajattelee tuulivoimasta myönteisesti ja luottaa tuulivoimatoimijoihin ja virkamiehiin, tuulivoimamelukaan ei häiritse.

Suomalaisviranomaiset ovat vakaasti sitä mieltä, että jos infraääniä ei voi kuulla, niillä ei myöskään voi olla mitään terveysvaikutuksia. Nimittäin ihminen kuulee myös taajuudeltaan alle 20 hertsin ääniä, jos ne ovat hyvin voimakkaita. Näin perinteiseen ajatteluun juurtunut käsite alle 20 hertsin äänien kuulumattomuudesta on rikottu ja se on johtanut lääketieteelliseen riemuvoittoon. Infraäänet ovat haitattomia, vaikka niiden äänenvoimakkuus ja ihmiseen siten kohdistuva ääniteho olisi niin suuri, että esimerkiksi ihmispuheen taajuusalueella yhtä voimakas ääni olisi täysin sietämätöntä.

Tuota periaatetta, ettei ilmiöstä tai tapahtumasta  voi olla terveyshaittaa, jos sitä ei ihmisaistein havaita, kannattaa soveltaa laajemminkin. Ihminen ei havaitse aisteillaan röntgensäteilyä eikä edes radioaktiivista hiukkassäteilyä, ellei säteilyn teho ole niin suuri, että se tuntuu kuumuutena. Hiilimonoksidi eli häkäkaasu on täysin hajuton, väritön ja mauton kaasu, eikä sitä voi millään ihmisaistilla havaita. Usein huonon palamisen seurauksena kylläkin syntyy myös muita, näkyviä tai haisevia kaasuja.

Ihminen voi tuulivoimatietouden valossa välttää niin säteilysairaudet kuin häkämyrkytyksenkin. Riittää, että ihminen ajattelee positiivisesti säteilystä ja häkäkaasusta, jolloin niistä ei ole haittaa. Tuollaisen positiivisen suhtautumisen omaksuminen voi viedä aikaa, mutta mitäpä ei oman terveyden hyväksi kannattaisi tehdä.

Varsinainen lääketieteellinen voitto on kuitenkin bakteerien ja virusten aiheuttaminen sairauksien voittaminen. Noita sairauksia on vitsauksiksemme kertynyt valtava määrä. Bakteerit ja virukset ovat kuitenkin niin pieniä veitikoita, ettemme pysty niitä näkemään emmekä tuntemaan, kun sellaisiin törmäämme. Niinpä niistäkään ei ole harmia, koska niitä ei voi aisteillamme havaita. Pahaksi onneksi olemme vaan useiden sukupolvien ajan oppineet virheellisesti ajattelemaan, että virukset ja bakteerit aiheuttavat sairauksia ja siksi niitä varomme ja pelkäämme.

Meidän täytyy opetella ajattelemaan positiivisesti noista pikkuveitikoista. Uuteen ajatteluun tottuminen vie aikaa ja voi osoittautua aikuisille vaikeaksi. Kotona, päiväkodeissa ja kouluissa täytyy ryhtyä opettamaan lapsille ja nuorille myönteistä suhtautumista viruksiin ja bakteereihin. Näin tulevat sukupolvet voivat kokonaan säästyä niiltä sairauksilta, joista me olemme kärsineet. Näin tuulivoimalarakentamisen synnyttämä lääketieteellinen innovaatio koituu ihmiskunnan riemuvoitoksi.

UAT

 

<-RETURN TO PAGINA MAIN PAGE

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE