Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Kolmen kopla

Oulun seudun ammattikorkeakoulu muuttuu muiden ammattikorkeakoulujen tapaan osakeyhtiöksi lähimmän vuoden aikana. Suuressa viisaudessaan maamme hallitus on arvioinut, että osakeyhtiönä ammattikorkeakoulut pärjäävät paremmin kuin kuntayhtymien omistamina liikelaitoksina.

Osakeyhtiöiden tehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä taas on huolehtia yhteiskunnallisesta palvelutehtävästä eli kouluttaa työelämälle ammattiosaajia ja huolehtia alueensa kehittymistä tukevasta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta. Näissä tavoitteissa ei liene mitään ristiriitaista.

Valtiovalta kannustaa ammattikorkeakouluja tehostamaan toimintaansa leikkaamalla niiden rahoitusta. Rahapula on tehokas konsultti, joka pakottaa etsimään säästöjä. Ammattikorkeakoulujen yksityistäminen varmaankin helpottaa kustannusten säästössä: tärkein konkreettinen seuraus yhtiöittämisestä on, että keskeisin kustannuserä, opettajien palkat, nousevat osakeyhtiöksi muuttumisessa.

Rahoitusta kiristämällä toivotaan saavutettavan harvennusta ammattikorkeakouluverkkoon, ammattikorkeakoulujen yhdistämisiä ja toimipisteiden harvennusta. Raahen pieni kampus on tosin saanut kylmää kyytiä ammattikorkeakoulujärjestelmän luomisesta lähtien. Suuri on tunnetusti kaunista ja tehokasta, mikä havaittiin entisessä Neuvostoliitossa ennen sen hajoamista. Yksi Neuvostoliiton suuruuden merkeistä oli siellä tuotettu auto, Lada, joka oli kaikilla mittapuilla suuren luokan auto: siinä oli suuri maavara, suuri kääntösäde ja suuri bensiinin kulutus.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu on valmistautunut yksityistämiseen hyvin ja vahvistanut keskushallintoaan. Vastikään se on uusinut organisaatiotaan ja muuttanut lukuisien päälliköittensä nimikkeet johtajiksi. Oamk on myös palkannut jo toisen vararehtorin. Rehtorikolmikon koostumus osoittaa poikkeuksellista ennakkoluulottomuutta ja avarakatseisuutta monialaisessa ammattikorkeakoulussa: kaikki kolme rehtoria ovat tekniikan alalta. Ratkaisu on äärimmäisen tasapuolinen, sillä vararehtorin valinta esimerkiksi liiketalouden alalta olisi voinut herättää närkästystä sosiaali- ja terveysalan henkilöstössä.

Valitsemalla koko rehtorikolmikon tekniikan alalta on varmistettu, että rehtorit ymmärtävät toisiaan ja puhuvat samaa slangia. Tämän ratkaisun turvin heikonkin itsetunnon omaava rehtorikolmikko pystyy suoriutumaan tehtävistään ja tekemään päätöksiä. Vaikka muut eivät päätöksiä ymmärtäisikään, rehtorit saavat vertaistukea toisiltaan.

Oamkissa on kehitetty taitava menettelytapa myös muutosvastarinnan voittamiseen. Tärkeimmät päätökset valmistellaan ja tehdään salassa. Menettelytapaa käytettiin onnistuneesti lakkautettaessa nuorisoasteen sisäänotto Raahessa syksystä 2011 alkaen. Kun asiaa käsiteltiin ammattikorkeakouluhallituksessa, se nimettiin kokouskutsussa salaiseksi, jotta hallituksen jäsenet eivät voisi etukäteen keskustella asiasta niiden tahojen kanssa, joita he hallituksessa edustavat. On luonnollista, että päätöksenteon edustuksellisuus toimii tehokkaimmin, jos edustajat eivät saa neuvotella edustettaviensa kanssa.

Oamk on edelläkävijä toisenkin moderni keinon käytössä, jolla edistetään päätösten läpivientiä: hyvät perustelut ja paperityöt. Raahen nuorisoasteen sisäänoton lopettamista perusteltiin kauniisti mm. sillä, että aikuiskoulutusta Raahessa lisätään. Tämä lisäys hoidettiin sitten tilastoimalla Oulussa järjestettäviä aikuiskoulutuksia Raahen kampuksen koulutuksiksi.

Oamkia johtavan taitavan rehtorikolmikon ansiosta saavutettaneen lisää suuruuden ekonomiaa. Jos rehtorikolmikko ei pysty johtamaan ammattikorkeakoulua tässä murrosvaiheessa, Oamk ajautuu osaksi Oulun yliopistoa. Näin Oulu on edelläkävijä korkeakouluverkon harvennuksessa, vaikka jossain muualla Suomessa korkeakoulujen kahtiajako yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin saattaa säilyäkin.

UAT

 

<-RETURN TO PAGINA MAIN PAGE

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE