Arvoisat kansalaiset!

Kära hamburgare!

 

Jämäkkää päätöksentekoa

 

Suomalaiset ovat aina osanneet valita itselleen hyvät johtajat, jotka pystyvät tekemään viisaita päätöksiä erityisesti vaikeina aikoina. Vaikka nyt ei mikään erityisen vaikea aika olekaan verrattuna esimerkiksi sotavuosiin, niin Euroopan talousvaikeuksien ja kotimaisen julkisen talouden ongelmien takia monet kokevat nytkin elävänsä ankeita aikoja. Sitä suurempi ilo meillä on siitä, että maatamme johtaa hallitus, joka pystyy tarmokkaasti viemään meidät vaikeuksien läpi.

Erityisen viisas ja jämäkkä päätös nykyhallitukselta oli nuorisotakuu, jolla jokaiselle suomalaiselle nuorelle turvataan lain kaikella voimalla työ-, koulutus- tai harjoittelupaikka. Nuorisotakuu on erityisen tehokas nyt, kun julkinen taloutemme on vaikeuksissa, joita kestävyysvajeeksi nimitetään. Valtionvaroja pystytään säästämään roimasti leikkaamalla ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja ja koulutuksen rahoitusta muutenkin. Koulutuspaikkojahan ei enää tarvita, kun nuorisotakuu turvaa nuorten aseman. Pelkästään Raahessa nuorten koulutuksen rahoitusta pystytään leikkaamaan parilla miljoonalla eurolla vuodessa. Nuorisotakuu on ollut voimassa viime vuoden alusta lähtien ja takuun onnistumista valtiontalouden tasapainottamisessa kuvaa hyvin, että nuorisotyöttömyys kasvoi viime vuoden aikana harvinaisen nopeasti.

Suomalaisten menestys kansainvälisessä talouskilpailussa on perustunut korkeaan osaamiseen. Meillä on ennenkin ollut vahvoja ja viisaita hallituksia ja niinpä Suomessa toistakymmentä vuotta sitten linjattiin, että korkeakoulututkinnon suorittaneitten osuus nuorten aikuisten joukossa nostetaan yli 60 prosenttiin silloisesta vajaasta 40 prosentista. Samantapaisen tavoitteen ottivat muutamat muutkin korkean osaamisen varaan hyvinvointiaan rakentavat valtiot kuten Kanada, Japani ja Etelä-Korea.

Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneitten osuus 25 – 34-vuotiaitten ikäluokissa on pysynyt viime vuosikymmenet vakaana, vajaassa 40 prosentissa. Hienolla tavoitteenasettelulla varmistettiin Suomen maine korkean koulutustason maana eikä meidän ole tarvinnut oikeasti nähdä vaivaa tavoitteen toteuttamiseksi, kuten mainitsemani Korea, Japani ja Kanada joutuivat tekemään, kun ne ihan oikeasti nostivat ripeästi koulutustasoaan.  Kun korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus vakiintui, on Suomessa pitkään ikäpolvien välillä vallinneet koulutustasoerot poistumassa. Niinpä nykyhallitus pystyi käyttämään tilaisuutta hyväkseen ja päätti lopettaa korkeakoulujen aikuiskoulutuksen. Näin säästetään jälleen valtion varoja ja paikataan kestävyysvajetta.

Nykyhallitus kunnostautui laatimalla myös vanhuspalvelulain. Tämä laki mahdollistaa tulevaisuudessa valtion- ja kuntien taloudessa huimat säästöt. Vanhustenhuollon voimavaroja voidaan roimasti leikata, koska vanhuspalvelulaki itsessään turvaa vanhusten hyvän hoidon.

Hallituksemme on päättänyt, että kestävyysvaje poistetaan lopullisesti kuntauudistuksella sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella.  Kun näin jämäkästi on päätetty, hallituksen ei ole tarvinnut edes laskea tai arvioida suunniteltujen uudistusten taloudellisia vaikutuksia. Tällainen päätöksenteko minimoi myös uudistusten suunnittelun vaivat ja kustannukset.

UAT

Kirjoittaja tuumii, että maailmassa monta on ihmeellistä asiaa.

 

<-RETURN TO PAGINA MAIN PAGE

<-PALUU PAGINA-PÄÄSIVULLE